Παιδικοί Σταθμοί

Παιδικοί Σταθμοί

Η Ώρα Ευθύνης από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα προσπάθησε και κατάφερε να αναβαθμίσει τη λειτουργία των παιδικών σταθμών που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας (είτε αυτοί λειτουργούσαν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΑ είτε του ΟΠΑΚΟΜ), με σκοπό την εξυπηρέτηση του μέγιστου δυνατού αριθμού οικογενειών.

Η δυναμικότητα των παιδικών σταθμών του Δήμου μας αυξήθηκε και προσαρμόστηκε ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες.  Εντός των ορίων του Δήμου μας λειτουργούν δυο βρεφονηπιακοί και 3 παιδικοί σταθμοί (σε Μελίκη, Πλατύ και Σταυρό) με συνολικά 290 παιδιά. Πρέπει να σημειωθεί πως συνολικά η δυναμικότητά τους αυξήθηκε σε ποσοστό άνω του 100% σε σχέση με το 2015.

Προχωρήσαμε στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (λόγω ελλείψεων που υπήρχαν σε διάφορες ειδικότητες) ενώ σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία προχωρήσαμε είτε άπαξ, είτε περιοδικά είτε σε συνεχή βάση, σε μια σειρά από παρεμβάσεις. Υπηρεσίες παιδιάτρου, Τεχνικού Ασφαλείας για τον έλεγχο κτιρίων, Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για όλο το προσωπικό, Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολύμανσης είναι μόνο μερικές από τις παρεμβάσεις αυτές.

Επίσης από την αρχή της θητείας μας προχωρήσαμε σε εξοφλήσεις παλαιών χρεών που βρήκαμε  όταν αναλάβαμε το τιμόνι του Δήμου μας, σε αγορές υλικοτεχνικού εξοπλισμού που έλειπε και σε αντικατάσταση φθαρμένου ή κατεστραμμένου εξοπλισμού στο σύνολο των βρεφονηπιακών και των παιδικών σταθμών του Δήμου μας (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, βιβλία, εποπτικό υλικό, παιχνίδια).

Μοναδικός στόχος μας είναι το σύνολο των μονάδων να έχει υψηλό επίπεδο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών. Για εμάς αυτό που μετρά είναι οι δημότες και συνεχίζουμε το έργο μας, υπεύθυνα και σταθερά!