Παιδικές χαρές

Παιδικές Χαρές

Η Ώρα Ευθύνης από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διοίκησης του Δήμου, έθεσε ως βασική προτεραιότητα, την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των παιδικών χαρών σε όλες τις Κοινότητες, με στόχο την ασφαλή ψυχαγωγική δραστηριότητα των μικρών μας φίλων. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.717.582,44 € , αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Ήδη βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού η αναβάθμιση τεσσάρων ακόμη παιδικών χαρών στις Κοινότητες Πλατάνου, Λιανοβεργίου, Αγκαθιάς και Βρυσακίου προϋπολογισμού 216.797,23 €.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.934.279,67€

Χρηματοδότηση: 522.656,73€

Ίδιοι Πόροι: 1.411.622,94€

Κοινότητα Επισκοπής, Κυψέλης, Ξεχασμένης και Προδρόμου,

Αναβάθμιση – ανακατασκευή μιας υφιστάμενης παιδικής χαράς σε δημοτικό πάρκο της κοινότητας Επισκοπής και δημιουργία τριών νέων παιδικών χαρών σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα στις Κοινότητες Κυψέλης, Ξεχασμένης και Προδρόμου, με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών.

Προϋπολογισμός: 208.076,49€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Πλατεία Αμπελοτοπίων, Οικισμός Καψοχωρίου

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού σε δυο παιδικές χάρες του Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Αμπελοτοπίων – οικισμός Καψοχωρίου).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου -Ταμείο Αλληλεγγύης.

Προϋπολογισμός: 146.000,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Πλατεία Παπαντωνίου

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία Παπαντωνίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου -Ταμείο Αλληλεγγύης.

Προϋπολογισμός: 99.944,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Κοινότητα Νησίου, Πλατέος, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, Νεοκάστρου

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού και τοποθέτησή τους σε πέντε παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξάνδρειας (Κοινότητα Νησίου, Πλατέoς,  Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, Νεοκάστρου)

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών.

Προϋπολογισμός: 278.218,80€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Συνεδριακό Κέντρο - Πλατεία Κούγκα - Κοινότητα Καμποχωρίου, Σκυλιτσίου, Καβάσιλας, Κεφαλοχωρίου

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και φωτιστικών και τοποθέτησή τους σε έξι(6) παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΓΚΑ, ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ, ΣΚΥΛΙΤΣΙ, ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός μελέτης: 217.923,80€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών

Διαμόρφωση Χώρου Παιδικών Χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας: Πλατεία Κούγκα , Πλατεία Αμπελοτοπίων, Παιδική χαρά στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας, Παιδική χαρά στα  Καβάσιλα, Παιδική χαρά στο Καμποχώρι, Παιδική χαρά στη Μελίκη. Aναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας, με εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών- Ελεγχόμενη στάθμευση.

Προϋπολογισμός: 223.159,91€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Κοινότητα Αράχου, Κλειδίου, Λουτρού, Σταυρού

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού και τοποθέτησή τους µε στόχο τη βελτίωση, αναβάθμιση και ανακατασκευή, στις Κοινότητες Αράχου, Κλειδίου, Λουτρού και Σταυρού.

Η χρηματοδότηση της παραπάνω προμήθειας προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών.

Προϋπολογισμός: 246.536,80€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Παιδική χαρά Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού και τοποθέτησή τους στον περιβάλλοντα χώρο όπισθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας.

H χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών.

Προϋπολογισμός: 73.160,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Πλατεία Ελευθερίας - Κοινότητα Κορυφής, Καλοχωρίου, Μελίκης

Βελτίωση και αναβάθμιση των παιδικών χαρών στο Δήμου Αλεξάνδρειας με όργανα παιδικής χαράς, δάπεδα ασφαλείας και υπόλοιπου εξοπλισμού (Πλατεία Ελευθερίας – Κοινότητα Κορυφής, Καλοχωρίου, Γεράκι Μελίκης)

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 150.674,51€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Παιδική Χαρά Κοινότητας Τρικάλων

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2022 ( LEADER/CLLD)

Προϋπολογισμός: 99.944,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο