Έργα

Σχεδιασμός - Εξασφάλιση Πόρων - Υλοποίηση

Η ετήσια τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν οι Δήμοι για την υλοποίηση έργων και την κάλυψη καίριων λειτουργικών αναγκών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τις Τοπικές Κοινωνίες.

Η Ώρα Ευθύνης από την πρώτη στιγμή επέλεξε να ακολουθήσει το δρόμο της συνεχούς υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης μέσω των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων με στόχο την άντληση κεφαλαίων για έργα υποδομής προς όφελος της Τοπικής Κοινωνίας. Ο δρόμος αυτός όμως προϋποθέτει κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων και εμπειρία διεκδικήσεων στα κέντρα αποφάσεων.

Με συστηματική δουλειά, με συνεργασία και όραμα όχι μόνο για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον θέσαμε τις βάσεις και πετύχαμε την εξασφάλιση της χρηματόδοτησης σημαντικών έργων με την ένταξη αυτών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 15.469.156,39€ με  ποσό χρηματόδοτησης 13.853.799,54€ και ίδιους πόρους 1.615.356,85€.

Εγκεκριμένα έργα που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία:

α) Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Αλεξάνδρειας προϋπολογισμού 2.140.000,00€ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

β) Ασφαλτόστρωση των οδών Αριστοτέλους και Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη της Αλεξάνδρειας, και της Συνδετήριας οδού της Κοινότητας Λουτρού με την ΠΕΟ Βεροίας – Θεσσαλονίκης, προυπολογισμού 400.000,00€ με χρηματοδότηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών.

Εγκεκριμένα έργα που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας του διαγωνισμού:

1) Αξιοποίηση Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ανοιχτό Κολυμβητήριο με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, προϋπολογισμού  1.007.602,59€ με φορέα χρηματοδότησης την ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2) Αποκατάσταση και συντήρηση υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, προϋπολογισμού 200.000,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ΔΕ Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 3.924.086,49€ με φορέα χρηματοδότησης την ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4) Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας (Εγκατάσταση Τηλεμετρικών Υδρομέτρων) προϋπολογισμού 4.999.725,00€ με φορέα χρηματοδότησης το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών.

5) Ανάπλαση πλατείας Ηρώου και παρακείμενου πεζόδρομου Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 622.500,00€ με φορέα χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο

6) Κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου άρδευσης αγροκτήματος Κυψέλης και ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίου υδροληψίας, προϋπολογισμού 2.198.715,54€ με φορέα χρηματοδότησης  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΠΑΑ 2014-2020.

7) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης δικτύου Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας, προϋπολογισμού 2.199.760,00€ με φορέα χρηματοδότησης  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – ΠΑΑ 2014-2020.

8) Διαμόρφωση και επισκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας, προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021, προϋπολογισμού 431.199,99€

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 33.732.597,00

Ευρωπαϊκοί Πόροι: 31.329.529,15 €

Ίδιοι Πόροι: 2.403.067,85 €

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας - Ανάπλαση πλατείας ΟΣΕ ( Υποέργο:3)

Η Ανάπλαση της πλατείας ΟΣΕ περιλαμβάνει την επανακατασκευή όλων των υποδομών με την αντικατάσταση των επιστρώσεων δαπέδων με νέες επιστρώσεις, την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αποτελεσματική απορροή τους μακριά από το εσωτερικό των δύο χώρων, την εισαγωγή του υγρού στοιχείου για αισθητικούς αλλά και λειτουργικούς λόγους, την τοποθέτηση νέων φωτιστικών, ώστε οι χώροι να αποκτήσουν χρήση όχι μόνο υπό το φως της ημέρας αλλά και κατά τις βραδινές ώρες και την φύτευση νέων δέντρων και φυτών, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική, βιοκλιματική και συνεπής προς την ελληνική χλωρίδα.

Το έργο αποτελεί το υποέργο 3 της πράξης ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Χρηματοδότηση: 931.254,61€

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Αλεξάνδρειας

Το εν λόγω έργο αφορά στην Ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας στην Αλεξάνδρεια και οι εργασίες που πραγματοποιούνται αφορούν την επανακατασκευή όλων των υποδοµών που περιλαµβάνει την αντικατάσταση των επιστρώσεων δαπέδων µε νέες, τα υλικά των οποίων θα διαφοροποιούνται ανά θεµατική ενότητα, την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων για την αποτελεσματική απορροή τους, µακριά από το εσωτερικό της πλατείας, την εισαγωγή του υγρού στοιχείου για αισθητικούς, αλλά και λειτουργικούς λόγους (ψύξη κατά τη θερινή περίοδο), την τοποθέτηση νέων φωτιστικών, ώστε οι χώροι να αποκτήσουν χρήση, όχι µόνο υπό το φως της ηµέρας, αλλά και κατά τις βραδινές ώρες και την φύτευση νέων δέντρων και θάμνων, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική, βιοκλιµατική και συνεπής προς την ελληνική χλωρίδα.

Xρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με το ποσό των 408.020,00€ και από τους ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ με το ποσό των 831.997,63€.

Προϋπολογισμός μελέτης: 1.240.017,63€

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Συνεδριακού & Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας & Λαογραφίας

Επίστρωση με πλάκες μαρμάρου, αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων και μαρμάρινων πλακών καθώς και χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου -Ταμείο Αλληλεγγύης.

Προϋπολογισμός: 74.000,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Ασφαλτόστρωση και βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αλεξάνδρειας

Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού μήκους 2.358,63μ. στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καμποχωρίου καθώς και υφιστάμενης αγροτικής οδού μήκους 2.051,03μ. στο αγρόκτημα Αλεξάνδρειας της Κοινότητας Αλεξάνδρειας.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων αγροτικών οδών με την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και την ασφαλτόστρωση αυτών, η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας επί των οδών, η αναβάθμιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χωροθετούνται στην περιοχή μελέτης.

Χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Προϋπολογισμός έργου: 633.600,80€

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων οικισμού Μελίκης

Κατασκευή συστήµατος συλλογής και µεταφοράς λυµάτων του οικισµού της Μελίκης του ∆ήµου Αλεξάνδρειας έως την θέση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ).

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής/Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός: 4.816.889,02€.

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης

Το έργο αναπτύσεται σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο γήπεδο και περιλαμβάνει την εγκατάσταση βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 4.006 κατοίκων και την τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής/Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός μελέτης: 2.200.000,00€.

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Ολοκλήρωση αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Αλεξάνδρειας

Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας, η οποία δεν εφαρμόστηκε εξ’ ολοκλήρου στο πλαίσιο υλοποίησης της προηγούμενης σύμβασης λόγω τεχνικών δυσκολιών και υπέρβαση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Xρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Προϋπολογισμός: 2.100.000,00€ 

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεχειρισμού, τηλεελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού στις Δ.Ε. Αντιγονίδων, Μελίκης και Πλατέoς.

Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.λ.π.), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης.

O φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός: 1.521.500,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων Αλεξάνδρειας

Ανάπλαση της πλατείας Αμπελοτοπίων με στόχο τη βελτίωση της γενικής διαμόρφωσης και οργάνωσης του χώρου, με τη δημιουργία χώρων καθιστικού για τη στάση – αναμονή επισκεπτών, με την τοποθέτηση ομοιόμορφου, ενιαίου αστικού εξοπλισμού (φωτισμός, κάδοι καθαριότητας, πάγκοι καθιστικών, βρύση) και με τη φύτευση περισσότερων δέντρων και θάμνων με βιοκλιματικά κριτήρια για την εξασφάλιση σκίασης και θερμικής άνεσης τους θερινούς μήνες.

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 210.410,33€ με ΦΠΑ και από ΚΑΠΕ Επενδυτικών Δαπανών με το ποσό των 56.978,41€ με ΦΠΑ.

Προϋπολογισμός: 267.388,74€

Κατάσταση: Σε εξέλιξη

Εργασίες βελτίωσης οδών Δήμου Αλεξάνδρειας (Ασφαλτοστρώσεις)

Εργασίες βελτίωσης οδών όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών, ΔΠ Σχ. Πόλης, ΤΑΠΕ και ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ.

Προϋπολογισμός: 526.380,81€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Αντικατάσταση και ολοκλήρωση ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας

Αποκατάσταση της λειτουργίας του στίβου του δημοτικού σταδίου Αλεξάνδρειας. Ειδικότερα για τον ελαστικό συνθετικό τάπητα ισχύουν οι προδιαγραφές επιδόσεων για συνθετικά δάπεδα επιφανειών στίβου της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού (I.A.A.F.) σε συνδυασμό με το εν ισχύ Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14877:2013, το εν ισχύ τμήμα του προτύπου DIN18035-6, ιδιαίτερα για το μέρος του που αφορά στην Περιβαλλοντική Συμβατότητα, το πρότυπο ASTM F 2157_09, ιδιαίτερα για το μέρος του που αφορά στις δοκιμές ευφλεκτότητας και τέλος την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. ΕΞ ΥΛ ΔΑΠ2/Τρ2, όπως ισχύει σήμερα.

Χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προϋπολογισμός: 605.060,26 €

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας (Ασφαλτόστρωση δρόμων Νεοχώρι-Πλάτανος)

Εργασίες κατασκευής οδοποιίας στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, στον αγροτικό δρόμο που περνάει μπροστά από τα αγροτεμάχια με αριθμούς 243 (αγρόκτημα Σχοινά), 245 (αγρόκτημα Σχοινά), και ανάμεσα από τα αγροτεμάχια με αριθμούς 245 (αγρόκτημα Σχοινά) και 223 (αγρόκτημα Νεοχωρίου) καθώς και στην Τ.Κ. Πλατάνου, στον αγροτικό δρόμο που περνάει μπροστά από τα αγροτεμάχια 215 και 212 αγροκτήματος Πλατάνου, και ενώνει τα ΣΕΑ Πλατάνου με την επαρχιακή οδό.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων (Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2018 της Π.Ε. Ημαθίας.

Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου

Aσφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης,

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, στη Δράση 4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

Προϋπολογισμός: 267.000,00€

Κατάσταση: Υλοποιημένο

Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας

Επανακατασκευή δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας με την κατασκευή συστήματος πολυουρεθανικού αθλητικού δαπέδου ελάχιστου συνολικού πάχους 9 mm επί υπάρχοντος δαπέδου PVC.

Xρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017.

Προϋπολογισμός: 85.064,52€

Κατάσταση: Υλοποιημένο