Ως Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας, θα ήθελα να ενημερώσω για άλλη μια φορά με υπευθυνότητα τους συμπολίτες μας, ότι οριστικώς και αμετακλήτως με σοφία η δικαιοσύνη αποφάνθηκε για το θέμα της διεκδίκησης επαναληπτικών εκλογών, απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα.

Εκλογές έγιναν την 8η Οκτώβρη 2023 και τα αποτελέσματα αυτών είναι τα οριστικά.

Ο Δήμος είναι αλήθεια ότι πέρασε μια περιπέτεια πρωτόγνωρη με ευθύνη άλλων. Όμως αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Είναι μια μαύρη σελίδα, την οποία θα πρέπει να αφήσουμε στη λήθη του χρόνου.

Σε ότι μας αφορά, τόσο για μένα προσωπικά, όσο και για την ομάδα μας, το θέμα ανήκει ήδη στο παρελθόν. Οι πολίτες να είναι βέβαιοι ότι ο Δήμος είναι στη διάθεσή τους, στην διάθεση όλων ανεξαιρέτως.

Συνεχίζουμε το έργο μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ