Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφ. Πλατέος

Γαλτσίδης Δημήτριος του Στέλλιου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γιαννόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου ΑΓΡΟΤΗΣ
Γιάντσης Τριαντάφυλλος (Λάκης) του Αθανασίου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Καμανάς Νικόλαος του Γεώργιου ΑΓΡΟΤΗΣ
Κιοσέογλου Ιερεμίας (Μάκης) του Αντωνίου ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κορτσινίδου Μαριάννα του Χρυσοστόμου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κραχάλας Θωμάς Κυριάκος του Βασιλείου ΑΓΡΟΤΗΣ
Μητράκος Δημήτριος του Βασιλείου ΑΓΡΟΤΗΣ
Μοσχοπούλου Όλγα του Ευαγγέλου ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Παντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Παπαμιχαήλ Κυριάκος του Μίχου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Σακαλής Δημήτριος του Χρήστου ΑΓΡΟΤΗΣ
Σαλτουρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τοπαλίδου Γεωργία του Τηλέμαχου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τσακιρίδης Κωνσταντίνος του Σάββα ΓΕΩΠΟΝΟΣ