Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφ. Μελίκης

Γιαννάκης Νικόλαος του Σπυρίδωνα ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γκόγκας Ευθύμιος του Δημητρίου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ζησιόπουλος Διονύσιος του Θωμά ΑΓΡΟΤΗΣ
Θεοδωρακόπουλος Σωτήριος (Λάππας) του Αντωνίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κουτσαμπασοπούλου Χαρούλα του Γεωργίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Μπαλιοπούλου Δάφνη του Γεωργίου ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Μπουκουβάλας Αθανάσιος (Κυράστας) του Γεωργίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Παναγιώτου Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΑΓΡΟΤΗΣ
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ ΑΓΡΟΤΗΣ
Παυλόπουλος Ηλίας του Φωτίου ΑΓΡΟΤΗΣ
Πενόπουλος Δημήτριος του Αριστείδη ΑΓΡΟΤΗΣ
Σαρακατσιάνος Νικόλαος του Ιωάννη ΑΓΡΟΤΗΣ