Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφ. Αντιγονιδών

Μαργαρίτη Μαρία του Βασιλείου ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Παράσχου Ειρήνη του Δημητρίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πετικόπουλος Κωνσταντίνος του Θωμά ΑΓΡΟΤΗΣ
Τάνης Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΓΡΟΤΗΣ
Τόκας Σωτήριος του Δημητρίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Φυλακτάκης Νικόλαος του Ελευθερίου ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Χατζόπουλος Θωμάς (Μάκης) του Ιωάννη ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Χόκια Θωμά του Φλαμούρ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ