Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλ. Περιφ. Αλεξάνδρειας

Αβραμίδης Νικόλαος του Αχιλλέα ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Αγγέλη Μπαμπίνα Δήμητρα του Χρήστου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αδαμίδης Νικόλαος του Βασιλείου ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Αδαμόπουλος Σωτήριος του Κωνσταντίνου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Αλμπάνη Κλεάνθη (Κλειώ) του Χριστόδουλου ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Βέτσιου Αικατερίνη του Γεωργίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Βουλγαρόπουλος Δημήτριος του Αντωνίου ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Γεωργίου Άννα του Σπυρίδωνος ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Γκιουρτζής Στέφανος του Αντωνίου ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΔΟΧ
Γκούντας Βασίλειος του Δημητρίου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Δεινόπαπας Φώτιος του Στεργίου ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Δελιόπουλος Στέφανος του Αντωνίου ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Δεμπρόπουλος Θωμάς του Δημητρίου ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
Δημάδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Δημητριάδης Βασίλειος του Δημητρίου ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Δριστάς Στέφανος του Ευαγγέλου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Εμμανουηλίδης Γεώργιος του Δημητρίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Καλότσης Σωτήριος του Αθανασίου ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
Καμπατζά Καλλιόπη του Νικολάου ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ
Κούγκα Αικατερίνη του Δημητρίου ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Κούγκας Αθανάσιος του Στεφάνου ΑΓΡΟΤΗΣ
Λαφαζάνη Ελένη του Δημητρίου ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Λάχανης Ευάγγελος του Αποστόλου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Μοσχοπούλου Θεοδώρα του Γεωργίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Μπενίσκος Δημήτριος του Λεωνίδα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ουζούνη Ελένη του Μερκούριος ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
Παγγούρας Αθανάσιος του Βελισάριου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Παναγιωτίδης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Παπαγεωργόπουλος Ευάγγελος του Αντωνίου ΑΓΡΟΤΗΣ
Παράσχος Στέργιος του Δημητρίου ΑΓΡΟΤΗΣ
Πετικόπουλος Γεώργιος του Νικολάου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Σαμαράς Δημήτριος του Γεωργίου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Σουρλόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Τολιόπουλος Αθανάσιος (Θάνος) του Μιχαήλ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Τούπαρης Θωμάς του Φωτίου ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης του Μερκούριου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Τσιλιοπούλου Πολυξένη (Τζένη) του Γεωργίου ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Χατζής Αναστάσιος (Αλιάγας) του Αθανασίου ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ