Την σύμβαση για την προμήθεια Μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, υπέγραψε σήμερα, 21-7-2023 ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ. Ο.Ε.».

Συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια των εξής μηχανημάτων:

  • Μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με συνοδευτικό εξοπλισμό
  • Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο 2 κ.μ.
  • Αυτοκινούμενο Μηχανικό Σάρωθρο 4 κ.μ.
  • Ηλεκτροκίνητο Σάρωθρο Πεζού Χειριστή
  • Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Αμαξίδιο Πεζού Χειριστή

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 856.548,60 ευρώ.

Ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Γκυρίνης μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε τα εξής: “Τα νέα μηχανήματα θα αναβαθμίσουν το έργο που επιτελεί ο Δήμος μας, σχετικά με διάφορες παρεμβάσεις καθαριότητας, συντηρήσεις δρόμων, χωματουργικές εργασίες, καθαρισμούς και διαμορφώσεις χώρων, αποχιονισμούς και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κ.α, πάντοτε προς όφελος των πολιτών. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και συνεχίζουμε”.