ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία η γέφυρα στη Κοινότητα Κορυφής, της Ενότητας Πλατέος, εξέλιξη που θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία της ευρύτερης περιοχής.

Το έργο πραγματοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας .

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης μετά την ολοκλήρωση του έργου δήλωσε ότι “η κατασκευή της νέας γέφυρας είναι ένα ακόμη έργο της Δημοτικής Αρχής που ολοκληρώνεται διευκολύνοντας την κυκλοφορία των συνδημοτών μας και αποφεύγοντας την οδική ταλαιπωρία. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και συνεχίζουμε”.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ